גלעד מטריל את התקשורת

ידיעות השרון

ראיון עומק עם גלעד "המזוקן" לוי

גלי ישראל

פתחי וזמרי בעם מראיינים את גלעד על גילוח אליפות העולם לזקנים
רדיו

העולם הבוקר

ראיון עם המשלחת הישראלית לאליפות הזקנים

גלי צה"ל

ראיון עם גלעד המזוקן המתאבל על גילוח שפמו המיתולוגי של עמיר פרץ
רדיו